Reklamacje i zwroty

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i
oryginalnego opakowania - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli
opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia
przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni.

Zwracający towar ponosi koszty zwrotu.
Sprzedawca zwraca cenę produktu.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny
z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne
oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę
rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot
pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o
wyniku postępowania reklamacyjnego.

3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia
podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę
reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe
uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt
reklamowany produkt.
W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach
odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących
zawierania umów na odległość.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i
fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie
niezmienionym.
W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu
wraz z całą jego zawartością.
2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu
produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan
przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony
lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację
o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7
dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy
pomniejszony o koszty wysyłki.
Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu
lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o
nieprzyjęciu zwrotu produktu.
W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
Jeżeli towar jest zlecony na zamówienie towar nie podlega reklamacji.